FAQ Contact Us

Zmysł bezpieczeństwa: jak radar pomaga w zapobieganiu śmiertelnym wypadkom na drogach i w miejscach pracy

 

Światowy rynek budowlany ma wzrosnąć o 8 bilionów USD do 2030 roku. Wraz z tą dynamicznie rozwijającą się branżą następuje szybki wzrost liczby pojazdów budowlanych i ciężkich maszyn korzystających z sieci dróg w celu dojazdu do placów budów. Eryk Biskupski, ekspert ds. bezpieczeństwa pojazdów w Brigade Electronics Polska, omawia możliwe skutki, jakie może to wywrzeć na innych użytkowników dróg i co może uczynić branża budowlana, aby na pierwszym miejscu zapewnić bezpieczeństwo.

  

Branża budowlana to ogromny biznes, każdego roku generujący miliony dla gospodarki oraz zapewniający utrzymywanie infrastruktury i rozwoju w kluczowych obszarach, takich jak zdrowie, edukacja i transport.

 

Wraz z szybko rosnącym popytem na budownictwo mieszkaniowe i komercyjne następuje wzrost liczby ciężkich pojazdów budowlanych korzystających z sieci dróg. Obejmuje to jazdę w ruchliwych miastach i na terenach zabudowanych, gdzie kierowcy mają częsty kontakt z zagrożonymi użytkownikami dróg. W rezultacie wywiera to presję na branżę, aby zapewniać bezpieczeństwo innym użytkownikom dróg, w szczególności rowerzystom i pieszym oraz zapobiegać śmiertelnym wypadkom.

 

Ciężkie pojazdy i sprzęt używany w budownictwie, taki jak samochody samowyładowcze, betoniarki i wywrotki stanowią zagrożenie, jeśli nie są bezpiecznie obsługiwane. Martwe strefy wokół tych pojazdów bywają znacznie większe, znajdując się nie tylko z tyłu i od strony krawędzi jezdni, ale również z przodu, szczególnie przy podwyższonych kabinach dla kierowcy.

  

Według badań przeprowadzonych przez Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSO – Europan Road Safety Observatory) w 2018 roku, 38% wypadków śmiertelnych na drogach Europy miało miejsce w obszarach miejskich, a 54% odbyło się na drogach wiejskich. Spośród zabitych 22% to piesi, 14% motocykliści i 8% rowerzyści. Wiele zaangażowanych w tych wypadkach pojazdów to pojazdy budowlane.

 

Martwe strefy wokół pojazdów, a także słaba widoczność z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych stanowią istotne czynniki przyczyniające się do kolizji i często są głównymi przyczynami śmierci lub obrażeń pieszych i rowerzystów.

 

Bezpieczeństwo użytkowania dużych pojazdów znacznie się poprawiło w ostatnich latach, a wiele firm zdecydowało się zainwestować w rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, w tym w wyposażanie pojazdów w systemy bezpieczeństwa w celu wyeliminowania martwych stref wokół pojazdów.

 

Dla kierowców z branży budowlanej wykrywanie przedmiotów i osób znajdujących się w martwych strefach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko na drogach, ale również na placach budów, gdzie pracownicy naziemni są narażeni na ryzyko z powodu poruszających się pojazdów i maszyn.

 

Wyczuwanie zagrożeń

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmtPmTte9EM

 

Technologia radarowego wykrywania przeszkód pozwala na wykrywanie przedmiotów stacjonarnych i ruchomych nawet w najtrudniejszych warunkach. Daje kierowcy dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie, gdy przedmioty znajdują się w określonej odległości. Jednym z takich systemów, opracowany przez Brigade Electronics, to radar Backsense. Wykorzystuje technologię fali ciągłej z modulacją częstotliwości (FMCW – Frequency Modulated Continuous Waves), nadając sygnał ciągły o zmiennej częstotliwości, z niepowtarzalnymi znacznikami czasowymi dla każdej fali. Czas fali powrotnej jest mierzony w odniesieniu do znacznika bez potrzeby przerywania transmisji radarowej. Zapewnia to dokładniejszą detekcję w porównaniu z alternatywnymi produktami radarowymi stosującymi technologię impulsową, które nadają impuls radarowy, a potem nasłuchują fali powrotnej.

 

Backsense pozwala także na zaprogramowanie odległości tak, aby pasowała do pojazdów o różnych rozmiarach i zastosowaniach, od 2 m do 10 m szerokości i od 3 m do 30 m długości. Indywidualnie dopasowane obszary detekcji można ustawić z uwzględnieniem w kalibracji stałych obiektów lub nadwozia.

 

Dane dostarczane przez radarowe wykrywanie przeszkód można wyświetlać na ekranie monitora w kabinie, dzięki czemu kierowca ma wszystkie informacje w jednym miejscu. Idealne dla pojazdów manewrujących przy niskich prędkościach, informacje o przeszkodach w strefie zagrożenia, „nakładane” są na monitorze w postaci pięciostopniowych narastających sygnałów dźwiękowych i wizualnych z radaru na obraz z kamery. Informuje to kierowcę o odległości między pojazdem a przeszkodami.

 

Z uwagi na mnogość złożonych martwych stref wokół dużych pojazdów, jeden radar nie zawsze jest w stanie zapewnić wymagane poziomy wykrywania. Dlatego Brigade wprowadziła system radaru sieciowego, który umożliwia podłączenie do ośmiu czujników i połączenie ich z pojedynczym wyświetlaczem w kabinie. Ogranicza to rozproszenie uwagi kierowcy i dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, zapewniając eliminację złożonych martwych stref.

 

Radarowe wykrywanie przeszkód nadaje się do zastosowania na drogach i poza nimi, więc nawet dla pojazdów specjalistycznych zapewnia pierwszej klasy ochronę, zapobiegając kolizjom i ratując życie.


Oczywiście technologia to tylko jeden krok w kierunku zapobiegania śmierci i rozwiązywania zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Oprócz tego operatorzy muszą wprowadzić solidne procedury i zobowiązać się do ich przestrzegania zapewniając, że robią wszystko, co w ich mocy, aby wszyscy byli bezpieczni.

 


 

 

Na zdjęciu: Zmysł bezpieczeństwa: jak radar pomaga w zapobieganiu śmiertelnym wypadkom na drogach i w miejscach pracy.

 

Europa

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/statistics/dacota/asr2018.pdf

About Us

Brigade Electronics jest światowym liderem na rynku urządzeń i rozwiązań bezpieczeństwa dla pojazdów i maszyn użytkowych.

 

Produkty Brigade ograniczają ryzyko kolizji, chroniąc innych zagrożonych użytkowników dróg przez redukowanie do minimum martwych stref, ułatwiając kierowcom bezpieczne manewrowanie.

 

Brigade Electronics została założona w 1976 roku przez Chrisa Hanson-Abbotta OBE i przedstawiła pierwszy w Europie sygnalizator cofania. Od tamtej pory firma jest pionierem w zakresie bezpieczeństwa pojazdów i maszyn użytkowych, wprowadzając nowatorskie produkty oraz rozwijając i patentując nowe technologie.

 

Asortyment produktów Brigade obejmuje systemy kamer z podglądem 360°, systemy kamer monitorujących, sygnalizatory cofania White Sound®, czujniki do wykrywania przeszkód, radarowe detektory przeszkód, samochodowe rejestratory cyfrowe.

 


Contacts